top of page

"The visionary Van Gogh of the Sonoran Desert," Overheard at the Tubac Center of the Arts

תיק עבודות
קטלוג תמונות
מאת ויקטור סטיבן רוזנברג, צייר/אמן

 

Victor in the Studio
2022 - 2021 :
לחץ פעם אחת על כל תמונה כדי לראות פרטים ולהתחיל במצגת.
(בעת צפייה בטאבלט, ייתכן שחלק מהפרטים לא יוצגו.
 
פרטים אלה יופיעו אם יוצגו בטלפון או במחשב.)
2020 - 2015 :
לחץ פעם אחת על כל תמונה כדי לראות פרטים ולהתחיל במצגת.
(בעת צפייה בטאבלט, ייתכן שחלק מהפרטים לא יוצגו.
 
פרטים אלה יופיעו אם יוצגו בטלפון או במחשב.)
2006 - 2000 :
לחץ פעם אחת על כל תמונה כדי לראות פרטים ולהתחיל במצגת.
(בעת צפייה בטאבלט, ייתכן שחלק מהפרטים לא יוצגו.
 
פרטים אלה יופיעו אם יוצגו בטלפון או במחשב.)